Tất cả danh mục

Excel Basic Class For Banking

Excel Basic Class For Banking

(0.0)

13 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

920,000 đ

VBA Excel Expert Class For Banking

VBA Excel Expert Class For Banking

(0.0)

2 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

3,000,000 đ

Excel Master Class For Banking

Excel Master Class For Banking

(0.0)

4 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

3,920,000 đ

Excel Expert Class For Banking

Excel Expert Class For Banking

(0.0)

6 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

1,920,000 đ

Làm ETL dữ liệu với SQL Server Integration Services

Làm ETL dữ liệu với SQL Server Integration Services

(0.0)

Đang chờ học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

3,500,000 đ

Làm báo cáo Dashboard, báo cáo quản trị trên Excel

1,936,000 đ

Khóa học Kho bạc Nhà Nước - Kế toán viên 2021

5,400,000 đ

Ngữ pháp Tiếng Anh dành cho người bắt đầu

Ngữ pháp Tiếng Anh dành cho người bắt đầu

(5.0)

1425 học viên

Me Academy

Me Academy Trung tâm đào tạo và phát triển kỹ năng ME Academy

799,000 đ

Nghề phân tích dữ liệu – nghề hot thời 4.0

499,000 đ

Giải đề thi Ngân hàng Chính sách Xã hội 2021

1,490,000 đ

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 2

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 2

(0.0)

44 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

1,500,000 đ

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 1

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 1

(0.0)

61 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

1,800,000 đ

Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Level 3

1,200,000 đ

Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Level 2

1,500,000 đ

Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Level 1

1,800,000 đ

Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel

1,136,000 đ

Học Excel cho người mới bắt đầu

Học Excel cho người mới bắt đầu

(4.8)

1984 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

736,000 đ

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử

Kỹ năng giao tiếp và ứng xử

(0.0)

Đang chờ học viên

Me Academy

Me Academy Trung tâm đào tạo và phát triển kỹ năng ME Academy

499,000 đ

Kỹ năng tư duy sáng tạo

Kỹ năng tư duy sáng tạo

(0.0)

Đang chờ học viên

Me Academy

Me Academy Trung tâm đào tạo và phát triển kỹ năng ME Academy

499,000 đ