Tất cả danh mục

Chiến lược giao dịch Chứng khoán thông minh - Smart Trading

Chiến lược giao dịch Chứng khoán thông minh - Smart Trading

(0.0)

9 học viên

FinON

FinON Đào tạo Đầu tư và Tài chính cá nhân

7,990,000 đ

Giải đề thi tuyển Agribank

Giải đề thi tuyển Agribank

(5.0)

36 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

1,490,000 đ

Excel Basic Class For Banking

Excel Basic Class For Banking

(0.0)

14 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

920,000 đ

VBA Excel Expert Class For Banking

VBA Excel Expert Class For Banking

(0.0)

9 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

3,000,000 đ

Excel Master Class For Banking

Excel Master Class For Banking

(0.0)

9 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

3,920,000 đ

Excel Expert Class For Banking

Excel Expert Class For Banking

(0.0)

12 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

1,920,000 đ

Làm ETL dữ liệu với SQL Server Integration Services

3,500,000 đ

Làm báo cáo Dashboard, báo cáo quản trị trên Excel

1,936,000 đ

Khóa học Kho bạc Nhà Nước - Kế toán viên 2021

5,400,000 đ

Ngữ pháp Tiếng Anh dành cho người bắt đầu

Ngữ pháp Tiếng Anh dành cho người bắt đầu

(5.0)

1440 học viên

Me Academy

Me Academy Trung tâm đào tạo và phát triển kỹ năng ME Academy

799,000 đ

Nghề phân tích dữ liệu – nghề hot thời 4.0

499,000 đ

Giải đề thi Ngân hàng Chính sách Xã hội 2021

1,490,000 đ

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 2

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 2

(5.0)

113 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

1,500,000 đ

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 1

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 1

(5.0)

130 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

1,800,000 đ

Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Level 3

1,200,000 đ

Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Level 2

1,500,000 đ

Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Level 1

1,800,000 đ

Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel

1,136,000 đ

Học Excel cho người mới bắt đầu

Học Excel cho người mới bắt đầu

(4.8)

2041 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

736,000 đ