Tài chính, Ngân hàng

Luyện Phỏng vấn VietinBank vòng 1 - Đợt 1/2020

1,200,000 đ

VietinBank Cấp tốc 2020 - Giao dịch viên

4,800,000 đ

VietinBank Cấp tốc 2020 - Quan hệ Khách hàng

4,800,000 đ

Luyện Thi Ngân Hàng Agirbank và Ngân Hàng CSXH 2020

4,800,000 đ

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính 2019

4,200,000 đ

Easy Bankers Online - Chuyên đề Hỗ trợ Tín dụng

4,200,000 đ

Easy Bankers Online - Chuyên đề Thanh toán Quốc tế

4,200,000 đ

Easy Bankers Online - Chuyên đề Giao dịch viên

4,200,000 đ

Easy Bankers Online - Chuyên đề Quan hệ Khách hàng

4,200,000 đ

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Giao dịch viên

4,200,000 đ