Tài chính, Ngân hàng

Luyện Phỏng vấn Tiếng Anh thi Vietcombank Đợt 3/2019

2,500,000 đ

Giải Đề thi thực tế Vietcombank 2019

Giải Đề thi thực tế Vietcombank 2019

(5.0)

50 học viên

UB Academy

UB Academy Banking Expert

1,400,000 đ

Easy Big4 - chuyên đề Giao dịch viên 2019

4,200,000 đ

Easy Big4 - chuyên đề Quan hệ Khách hàng 2019

4,200,000 đ

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính 2019

4,200,000 đ

Vietcombank Phỏng vấn - Học tủ Đợt 2/2019

1,250,000 đ

Vietcombank Học tủ Đợt 2/2019

Vietcombank Học tủ Đợt 2/2019

(5.0)

64 học viên

UB Academy

UB Academy Banking Expert

1,450,000 đ

Vietcombank Peaking - Cán bộ Kế toán Đợt 2/2019

4,200,000 đ

Vietcombank Peaking - Cán bộ Khách hàng Đợt 2/2019

4,200,000 đ

Vietcombank Upper - Giao dịch viên/Kế toán Đợt 1/2019

4,200,000 đ