Tài chính, Ngân hàng

BIDV Học tủ - Cam kết Trúng Đề

BIDV Học tủ - Cam kết Trúng Đề

(5.0)

48 học viên

UB Academy

UB Academy Banking Expert

1,190,000 đ

Luyện Phỏng vấn Tiếng Anh thi Vietcombank Đợt 4/2019

2,500,000 đ

Giải Đề thi thực tế Vietcombank 2019

Giải Đề thi thực tế Vietcombank 2019

(5.0)

50 học viên

UB Academy

UB Academy Banking Expert

1,400,000 đ

Easy Big4 - chuyên đề Giao dịch viên 2019

4,200,000 đ

Easy Big4 - chuyên đề Quan hệ Khách hàng 2019

4,200,000 đ

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính 2019

4,200,000 đ

Vietcombank Phỏng vấn - Học tủ Đợt 2/2019

1,250,000 đ

Vietcombank Học tủ Đợt 2/2019

Vietcombank Học tủ Đợt 2/2019

(5.0)

64 học viên

UB Academy

UB Academy Banking Expert

1,450,000 đ

Vietcombank Peaking - Cán bộ Kế toán Đợt 2/2019

4,200,000 đ