Tài chính, Ngân hàng

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính Online

2,340,000 đ

Vietcombank Học tủ

Vietcombank Học tủ

(5.0)

833 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

1,980,000 đ

Luyện thi Big4 - Vị trí Quan hệ Khách hàng - Đợt 5

3,500,000 đ

Luyện Phỏng vấn BIDV

Luyện Phỏng vấn BIDV

(5.0)

1028 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

1,980,000 đ

Big4 Foundation - chuyên đề Giao dịch viên/Kế toán

3,500,000 đ

Big4 Foundation - chuyên đề Quan hệ Khách hàng

3,500,000 đ

Luyện thi cấp tốc ngân hàng SHB

Luyện thi cấp tốc ngân hàng SHB

(0.0)

21 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

990,000 đ

Luyện thi cấp tốc ngân hàng Sacombank

990,000 đ

Luyện thi cấp tốc ngân hàng HDBank

Luyện thi cấp tốc ngân hàng HDBank

(0.0)

38 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

990,000 đ

Luyện thi Ngân hàng TMCP Online - Thanh toán Quốc tế

1,980,000 đ

Luyện thi cấp tốc ngân hàng ACB

Luyện thi cấp tốc ngân hàng ACB

(0.0)

334 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

990,000 đ

Luyện thi Ngân hàng Agribank

Luyện thi Ngân hàng Agribank

(5.0)

1011 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

5,600,000 đ

Luyện thi cấp tốc ngân hàng SCB

Luyện thi cấp tốc ngân hàng SCB

(5.0)

98 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

990,000 đ

Phân tích Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp Cơ bản

Miễn phí

Luyện thi cấp tốc ngân hàng LienvietPostBank

990,000 đ

Thẩm định giá Tài sản Đảm bảo trong Ngân hàng

5,000,000 đ