Nghiệp vụ Kế toán - Giao dịch

Easy Big4 - chuyên đề Giao dịch viên 2019

4,200,000 đ

Vietcombank Peaking - Cán bộ Kế toán Đợt 2/2019

4,200,000 đ

Vietcombank Upper - Giao dịch viên/Kế toán Đợt 1/2019

4,200,000 đ

Agribank Cấp tốc Đợt 1/2019 – Cán bộ Kế toán

4,200,000 đ

Easy Bankers 2019 Online - Chuyên đề Giao dịch viên

4,200,000 đ

BIDV Cấp tốc Đợt 2/2018 - Giao dịch viên/Kế toán

4,000,000 đ

Vietcombank Siêu tốc 2018 - Cán bộ Ngân quỹ

Vietcombank Siêu tốc 2018 - Cán bộ Ngân quỹ

(0.0)

Đang chờ học viên

UB Academy

UB Academy Banking Expert

1,900,000 đ

Vietcombank Siêu tốc - Cán bộ Kế toán 2018

1,900,000 đ

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Giao dịch viên

4,200,000 đ