Nghiệp vụ Kế toán - Giao dịch

BIDV Intensive - Chuyên đề Giao dịch viên / Kế toán

2,880,000 đ

Agribank Cấp tốc Đợt 1/2019 – Cán bộ Kế toán

2,680,000 đ

Luyện thi Ngân hàng TMCP Offline  - Giao dịch viên

1,680,000 đ

Luyện thi Ngân hàng TMCP Online - Giao dịch viên

1,688,000 đ