Công chức, Viên chức

Luyện thi Ngân hàng Nhà Nước 2021

Luyện thi Ngân hàng Nhà Nước 2021

(5.0)

132 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

5,200,000 đ

Luyện thi Tổng cục Hải quan 2021

Luyện thi Tổng cục Hải quan 2021

(0.0)

98 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

5,400,000 đ

Luyện thi cấp tốc Công chức ngành Thuế năm 2020

3,500,000 đ

Khóa học Kho bạc Nhà Nước 2021

Khóa học Kho bạc Nhà Nước 2021

(5.0)

69 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

5,400,000 đ

Luyện Tiếng Anh thi Công chức Thuế Khoá 1/2020

3,200,000 đ

Luyện thi cấp tốc Công chức năm 2021

Luyện thi cấp tốc Công chức năm 2021

(5.0)

1333 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

3,200,000 đ