Công chức, Viên chức

Khóa học Kho bạc Nhà Nước - Kế toán viên

5,400,000 đ

Luyện thi Ngân hàng Nhà Nước

Luyện thi Ngân hàng Nhà Nước

(5.0)

193 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

3,200,000 đ

Luyện thi Tổng cục Hải quan

Luyện thi Tổng cục Hải quan

(0.0)

106 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

3,200,000 đ

Luyện Kiến thức chung thi Công chức, Viên chức

1,800,000 đ

Luyện thi cấp tốc Công chức Thuế

Luyện thi cấp tốc Công chức Thuế

(5.0)

1455 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

1,600,000 đ

Luyện Tiếng Anh trong thi tuyển Công chức

3,200,000 đ

Luyện thi cấp tốc Công chức Thuế

Luyện thi cấp tốc Công chức Thuế

(5.0)

1832 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

3,200,000 đ