Kỹ năng Tin học

Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần

Thủ thuật Excel cập nhật hàng tuần

(0.0)

Đang chờ học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

199,000 đ

Thủ thuật SQL cập nhật hàng tuần

Thủ thuật SQL cập nhật hàng tuần

(0.0)

19 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

599,000 đ

Excel Basic Class For Banking

Excel Basic Class For Banking

(0.0)

17 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

920,000 đ

VBA Excel Expert Class For Banking

VBA Excel Expert Class For Banking

(0.0)

17 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

3,000,000 đ

Excel Master Class For Banking

Excel Master Class For Banking

(0.0)

19 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

3,920,000 đ

Excel Expert Class For Banking

Excel Expert Class For Banking

(0.0)

22 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

2,560,000 đ

Làm ETL dữ liệu với SQL Server Integration Services

3,500,000 đ

Làm báo cáo Dashboard, báo cáo quản trị trên Excel

2,680,000 đ

Nghề phân tích dữ liệu – nghề hot thời 4.0

499,000 đ

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 2

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 2

(5.0)

120 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

1,500,000 đ

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 1

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Level 1

(5.0)

142 học viên

MasterMOS

MasterMOS Giảng viên

1,800,000 đ

Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Level 3

1,200,000 đ

Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Level 2

1,500,000 đ

Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Level 1

1,800,000 đ

Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel

1,890,000 đ