Nghiệp vụ Tín dụng

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính 2019

1,680,000 đ

Agribank Cấp tốc Đơt 1/2019 – Cán bộ Tín dụng

1,680,000 đ

Easy Big4 2019 - chuyên đề Quan hệ Khách hàng

1,680,000 đ

Big4 Foundation 2019 - chuyên đề Quan hệ Khách hàng

1,680,000 đ

Luyện thi Ngân hàng TMCP Offline - Quan hệ Khách hàng

1,680,000 đ

Phân tích Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp Cơ bản

Miễn phí