Kỹ năng

Luyện Phỏng vấn Tiếng Anh thi Vietcombank Đợt 4/2019

2,500,000 đ

Giải Đề thi thực tế Vietcombank 2019

Giải Đề thi thực tế Vietcombank 2019

(5.0)

50 học viên

UB Academy

UB Academy Banking Expert

1,400,000 đ

Vietcombank Phỏng vấn - Học tủ Đợt 2/2019

1,250,000 đ

BIDV Phỏng vấn 2019

BIDV Phỏng vấn 2019

(5.0)

156 học viên

UB Academy

UB Academy Banking Expert

2,500,000 đ

Agribank Phỏng vấn Đợt 1/2019

Agribank Phỏng vấn Đợt 1/2019

(5.0)

20 học viên

UB Academy

UB Academy Banking Expert

3,300,000 đ

Thi thử BIDV - Giải đề thi thực tế BIDV 2018

600,000 đ

BIDV Cấp tốc Đợt 2/2018 - Quản lý Khách hàng

4,000,000 đ

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội 2018

2,200,000 đ

Luyện thi Agribank 2018

Luyện thi Agribank 2018

(0.0)

25 học viên

UB Academy

UB Academy Banking Expert

3,000,000 đ

Vietcombank Pro 2018 - Cán bộ Giao dịch viên/Kế toán

2,200,000 đ

Vietcombank Pro 2018 - Cán bộ Khách hàng

2,200,000 đ