Ngân hàng và Fintech

  • (0.0)
    0 Đánh giá
  • 0 học viên

  • 09-09-2022


Khoá học bao gồm:

3 bài giảng chất lượng cao (gồm video, tài liệu và bài tập)


Giảng viên:

UB Academy Giảng viên - Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính

Giới thiệu chung

Trong thời gian dài, các ngân hàng là những tổ chức dẫn đầu trong phát triển hệ thống công nghệ thông tin, và trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, một loạt các sự kiện xảy ra bắt buộc các ngân hàng mở cửa cho một mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ thông tin. Talkshow sẽ phân tích các nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng này và trình bày mối quan hệ đang phát triển giữa lĩnh vực ngân hàng và fintech, đồng thời chỉ ra các cơ hội nghề nghiệp mới.

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

  • Không gian học tập
  • Mạng Internet đường truyền ổn định
  • Số sách ghi chép nội dung bài học
  • Máy tính hoặc smartphone

Kiến thức mục tiêu

  • Hiểu những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ Ngân hàng và Fintech

Chương trình học

About teacher

UB Academy

UB Academy Giảng viên - Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính


Đánh giá

0.0

0 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá

Khóa học liên quan

Khóa học đầu tư tích lũy - Tiền chửa tiền đẻ

(0.0)
2,999,000 VND

Đang chờ học viên

Giáo viên : UB Academy

Ngân hàng và Fintech

(0.0)
Miễn phí

Đang chờ học viên

Giáo viên : UB Academy

Giải mã sức khoẻ doanh nghiệp - Smart Investor

(0.0)
7,990,000 VND

13 học viên

Giáo viên : FinON

Chiến lược giao dịch Chứng khoán thông minh - Smart Trading

(0.0)
7,990,000 VND

73 học viên

Giáo viên : FinON