Kế toán doanh nghiệp cơ bản (Dành cho người mất gốc)

  • (5.0)
    3 Đánh giá
  • 932 học viên

  • 17-08-2020


Bài học

8

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Hiểu được nguyên lý kế toán cơ bản

Biết cách thực hành các nguyên ý kế toán


Giảng viên:

UB Academy Giảng viên - Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính

Giới thiệu chung

Môn Nguyên lý Kế toán là môn học bắt buộc đối với mỗi sinh viên khối Kinh tế. Tuy nhiên, đối với các sinh viên chuyên ngành Kế toán thì môn học này là môn học nền tảng giúp các bạn dễ dàng tiếp thu các kiến thức ở những môn kế toán chuyên ngành. Còn đối với những bạn sinh viên không phải chuyên ngành kế toán thì môn học này trang bị nền tảng kiến thức cơ bản về kế toán để các bạn biết cách tiếp cận với các thông tin kế toán.

Khóa học được thiết kế dưới dạng slide, có thuyết giảng của giảng viên.

Bài giảng có đầy đủ các nội dung cơ bản của môn học Nguyên ý kế toán - nội dung của bài giảng sẽ giúp người học "nhớ lại" hoặc thệ thống hóa kiến thức mảng kế toán Doanh nghiệp.

Bài học được UBclass sưu tập và cung cấp Miễn phí nhằm mục đích phổ biến kiến thức cơ bản cho Cộng đồng

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

  • Thiết bị học tập (PC, Laptop, Smartphone)
  • Đường truyền internet tốc độ cao
  • Sổ sách ghi chép, note bài học

Kiến thức mục tiêu

  • Hiểu được nguyên lý kế toán cơ bản
  • Biết cách thực hành các nguyên ý kế toán

Chương trình học

About teacher

UB Academy

UB Academy Giảng viên - Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính


Đánh giá

5.0

3 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 3

Danh sách đánh giá