VCB Test - Cán bộ Kế toán

 • (0.0)
  0 Đánh giá
 • 1 học viên

 • 08-10-2019

4,200,000 VND


Bài học

131

Bài tập kiểm tra

0

Kiến thức mục tiêu

Nắm được các quy định pháp luật về hoạt động Ngân hàng & hoạt động Tín dụng

Trang bị các kỹ năng cơ bản phục vụ thi việc thi tuyển: Thi viết & Phỏng vấn

Hệ thống kiến thức theo đề cương ôn tập


Giảng viên:

UB Academy Banking Expert - Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính

Giới thiệu chung

Nội dung cụ thể: Chương trình sẽ ôn luyện sâu tất cả các mảng kiến thức nghiệp vụ cần có, bao gồm:

Phần 1: Tổng quan công việc vị trí Quan hệ Khách hàng

 • Xác định sự phù hợp;
 • Hiểu biết về công việc của vị trí;
 • Các văn bản pháp luật quan trọng liên quan đến vị trí;
 • Các sản phẩm cần bán gồm: Sản phẩm Khách hàng cá nhân & doanh nghiệp

Phần 2: Nghiệp vụ tín dụng

 • Quy trình cấp Tín dụng;
 • Các phương thức cấp Tín dụng;
 • Loại hình & phương thức cho vay;
 • Quy trình đăng ký giao dịch bảo đảm;
 • Bảo lãnh.

Phần 3: Quy trình bán hàng

 • Kỹ năng tìm kiếm & tiếp xúc khách hàng
 • Quy trình Thẩm định Khách hàng

Phần 4: Kỹ năng thi tuyển

 • Kỹ năng thi viết (Nội dung trọng tâm)
 • Làm đề & Chữa đề thi trực tiếp

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

 • Không gian yên tĩnh
 • Sổ sách ghi chép, note bài học
 • Thiết bị học tập (PC, Laptop, Smartphone)

Kiến thức mục tiêu

 • Nắm được các quy định pháp luật về hoạt động Ngân hàng & hoạt động Tín dụng
 • Trang bị các kỹ năng cơ bản phục vụ thi việc thi tuyển: Thi viết & Phỏng vấn
 • Hệ thống kiến thức theo đề cương ôn tập

Chương trình học

About teacher

UB Academy

UB Academy Banking Expert - Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính


Đánh giá

0.0

0 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Danh sách đánh giá

Khóa học liên quan

VCB Test - Cán bộ Kế toán

(0.0)
4,200,000 VND

1 học viên

Giáo viên : UB Academy

Easy Big4 - chuyên đề Giao dịch viên

(5.0)
4,200,000 VND

46 học viên

Giáo viên : UB Academy

Easy Bankers 2019 Online - Chuyên đề Giao dịch viên

(5.0)
2,600,000 VND

25 học viên

Giáo viên : UB Academy

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Giao dịch viên

(0.0)
4,200,000 VND

139 học viên

Giáo viên : UB Academy

Easy Bankers - Giao dịch viên (Học trực tuyến - Online)

(5.0)
3,800,000 VND

218 học viên

Giáo viên : UB Academy