Bộ tiêu chuẩn Đạo đức cho Cán bộ Ngân hàng

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam xây dựng chuỗi Video đào tạo về Bộ tiêu chuẩn Đạo đức cho Cán bộ Ngân hàng đã và đang làm việc trong Ngân hàng
Xem giới thiệu play_circle_outline Kỹ năng, Ngoại ngữ
Giới thiệu khoá học

Giới thiệu chung

 Hoạt động Ngân hàng là một loại hình kinh doanh đặc biệt, chứa đựng nhiều rủi ro, đó là kinh doanh tiền tệ, kinh doanh trên cơ sở chữ "Tín". Do vậy, người làm ngân hàng phải tuân theo những yêu cầu và chuẩn mực khắt khe về kiến thức, kinh nghiệm, đạo đức và tâm thức đúng với nghề của mình. 

Để nêu cao những phẩm chất đạo đức cần thiết của người cán bộ ngân hàng, xây dựng hình ảnh đẹp của ngân hàng đối với xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của ngành ngân hàng trong bối cảnh hiện nay, Hiệp hội Ngân hàng ban hành Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và ứng xử cho Cán bộ Ngân hàng. 

Chương trình chi tiết

 1. Quy định chung
 2. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng
 3. Quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng
 4. Lời cảm ơn
 5. Lợi ích khóa học
  • check Nâng cao ý thức cho đội ngũ cán bộ Ngân hàng
  • check Nêu cao sự chuẩn mực đạo đức và ứng xử của cán bộ Ngân hàng
  • check Làm cơ sở cho các Tổ chức hội viên xây dựng và phát triển
  Khóa học liên quan
  star star_border
  Giảng viên
  avatar
  UB Academy

  Giảng viên Cao cấp

  Thành viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - Đơn vị dẫn đầu đào tạo Nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính và Bồi dưỡng kiến thức hành chính công.

  Học viên thành công
  Chương trình học
  Đánh giá, Phản hồi
  star star_border

  star star_border
  star star_border

  Hỏi/Đáp khóa học