E2 - Bộ môn Nghiệp vụ Tín dụng & Tài chính Doanh nghiệp

Khóa học phù hợp cho các ứng viên tham gia kỳ thi tuyển dụng vị trí Giao dịch viên/Kế toán/Ngân quỹ vào hệ thống Ngân hàng thương mại.
Bạn sẽ học được những gì ?
  • check Hệ thống lý thuyết về nghiệp vụ tín dụng và TCDN
  • check Liên hệ thực tế qua case-study Ngân hàng/Doanh nghiệp/Cá nhân
  • check Thực hành câu hỏi trắc nghiệm
Chương trình học
lock lock_open

Tham dự khoá học

Xem nội dung bài học

Khóa học bao gồm 302 bài giảng, 46 quiz, 37 học liệu chất lượng cao

Yêu cầu tư vấn

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhậpngay

hoặc

Yêu cầu tư vấn khóa học

Chỉ cần yêu cầu, Chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn miễn phí

Giới thiệu khoá học

Học phần bao gồm những kiến thức trọng tâm về phần Nghiệp vụ Tín dụng & Tài chính doanh nghiệp:

1. Nghiệp vụ tín dụng

- Lý thuyết cho vay
- Lý thuyết bảo lãnh
- Bảo đảm tín dụng
- Phương thức cấp tín dụng
- Quy trình tín dụng
- Thẩm định tính dụng

2. Nghiệp vụ Tài chính doanh nghiệp

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Chỉ số phân tích tài chính
- Tài trợ dự án đầu tư
- Quản lý tài sản cố định
- Luật Doanh nghiệp

 

Học viên thành công
Chương trình học
Đánh giá, Phản hồi
star star_border

star star_border
star star_border

Hỏi/Đáp khóa học
Khóa học liên quan
star star_border
play_circle_outline