Kỹ năng Telesales hiệu quả từ data lạnh

Khóa học giúp người học vận dụng các kỹ thuật căn bản và mở rộng khi tiếp cận, tư vấn và chăm sóc khách hàng qua điện thoại.
Bạn sẽ học được những gì ?
 • check Ngắn gọn
 • check Ví dụ thực tế
 • check Áp dụng ngay lập tức
Chương trình học
lock

Khóa học đã tạm dừng

Giới thiệu khoá học

Kiến thức mục tiêu

 • Các kỹ thuật cơ bản trong việc gọi điện cho khách hàng
 • Ghi nhớ và thực hành được các cách xử lý từ chối của khách hàng một cách khéo léo
 • Biết và thực hiện được việc chăm sóc khách hàng sau bán hiệu quả
 • Giúp người học nhận thức rõ ràng được tầm quan trọng và vai trò của Telesales trong đời sống, công việc
 • Nắm bắt đầy đủ các quy chuẩn chung của một cuộc gọi Telesales
 • Hiểu được bản chất và tâm lý người nghe khi trao đổi trong quá trình Telesales
 • Học viên thành công
  Chương trình học
  Đánh giá, Phản hồi
  star star_border

  star star_border
  star star_border

  Hỏi/Đáp khóa học
  Khóa học liên quan
  star star_border
  play_circle_outline