BIDV Học Tủ - Cam kết Chắc chắn Trúng tủ thi BIDV

 • (5.0)
  2 Đánh giá
 • 431 học viên

 • 02-12-2022


Khoá học bao gồm:

134 bài giảng chất lượng cao (gồm video, tài liệu và bài tập)


Giảng viên:

UB Academy Giảng viên - Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính

Giới thiệu chung

Chương trình Luyện thi BIDV - Học tủ tập trung đào tạo 10 nội dung quan trọng nhất trong Đề thi của BIDV.

HỌC PHẦN 1: NGHIỆP VỤ

 • Bài tập lớn chủ đề Tài trợ Dự án 
 • Bài tập lớn chủ đề Hạn mức Tín dụng
 • Bài tập lớn chủ đề Cho vay từng lần
 • Bài tập lớn chủ đề Tài chính Doanh nghiệp
 • Bài tập lớn chủ đề Chiết khấu GTCG/CCCN

CHÚ Ý: Các dạng bài tập trên được bóc tách từ Kiến thức Thi tuyển Thực tế. Theo đó, Học viên sẽ được Học tập các Kiến thức nền tảng, kết hợp Giải trực tiếp Đề thi tuyển.


HỌC PHẦN 2: IQ & KIẾN THỨC CHUNG

HỌC PHẦN 3:TIẾNG ANH

 • Tổng hợp các Kiến thức trọng tâm thường gặp trong Đề thi
 • Tài liệu Trắc nghiệm Tiếng Anh được biên soạn theo các nội dung CHẮC CHẮN THI
 • Giải đáp trực tiếp đề thi từ năm 2017 đến nay
 • Hệ thống câu hỏi ôn tập bố cục theo từng phần tương ứng


Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

 • Không gian yên tĩnh
 • Sổ sách ghi chép, note bài học
 • Thiết bị học tập (PC, Laptop, Smartphone)
 • Đường truyền Internet tốc độ cao

Kiến thức mục tiêu

 • Nắm được các quy định pháp luật về hoạt động Ngân hàng & hoạt động Tín dụng
 • Hệ thống hóa kiến thức dành riêng cho việc thi tuyển vị trí Chuyên viên Quản lý Khách hàng
 • Trang bị các kỹ năng cơ bản phục vụ thi việc thi tuyển: Viết CV, thi viết & Phỏng vấn
 • Hệ thống kiến thức theo đề cương ôn tập

Chương trình học

About teacher

UB Academy

UB Academy Giảng viên - Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính


Đánh giá

5.0

2 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 2

Danh sách đánh giá