Khóa học Kho bạc Nhà Nước - Kế toán viên 2021

 • (5.0)
  1 Đánh giá
 • 103 học viên

 • 08-10-2021


Khoá học bao gồm:

193 bài giảng chất lượng cao (gồm video, tài liệu và bài tập)


Giảng viên:

UB Academy Giảng viên - Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính

Giới thiệu chung

Kho bạc Nhà Nước sẽ thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 trên phạm vi TOÀN QUỐC. Đây sẽ là đợt tuyển dụng quan trọng lớn nằm trong kế hoạch hoạt động năm của Bộ Tài Chính. Được trở thành Cán bộ Công chức của Kho bạc Nhà Nước luôn là ước mơ & mục tiêu của rất nhiều Ứng viên, vì vậy, trong các đợt tuyển dụng luôn thu hút đông đảo sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Chương trình phù hợp với các Ứng viên thi tuyển tại các vị trí như sau: 

 • Vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ 
 • Vị trí Kế toán viên

Chương trình dành riêng cho các Ứng viên thuộc các trình độ & nhu cầu:

 • Người đã mất gốc kiến thức Tài chính - Kế toán
 • Sinh viên đã tốt nghiệp khối Đại học Kinh tế
 • Người đã đi làm muốn thi tuyển Công chức Bộ Tài chính

CHÚ Ý: Điểm ĐẶC BIỆT của chương trình, UB Academy CAM KẾT dạy từ trình độ MẤT GỐC (không có kiến thức nền tảng về Tài chính - Kế toán). Sau khi hoàn thành khóa học, Ứng viên có đủ kiến thức để đạt mức điểm An toàn. Tất cả các Học viên đăng ký học đều được hướng dẫn Kèm cặp TRỰC TIẾP của Giảng viên, bao gồm các Kiến thức học tập trên lớp + Bài tập về nhà + Hệ thống Tổng ôn tập. 100% bài học trên lớp đều có Video ghi hình để xem lại, ôn tập lại kiến thức ở bất kỳ thời gian & địa điểm nào.

TIMELINE CHI TIẾT CỦA KHOÁ HỌC

HỌC PHẦN 1: HỆ THỐNG KIẾN THỨC VĂN BẢN PHÁP LUẬT (06 BUỔI)

(1) Tài liệu chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

 • Chuyên đề Nhà nước trong Hệ thống chính trị.
 • Chuyên đề Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

(2) Hiến pháp năm 2013.

(3) Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015.

(4) Luật Cán bộ công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

(5) Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019.

(6) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

(7) Luật Tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước

(8) Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TCHQ trực thuộc Bộ Tài chính.

(9) Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 6/9/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Đây là phần Nội dung kiến thức Rộng, đòi hỏi Ứng viên có khả năng bao quát, tổng hợp vấn đề & kết nối liên hệ các phần kiến thức với nhau.

HỌC PHẦN 2: HỆ THỐNG KIẾN THỨC VỀ TIẾNG ANH (06 BUỔI)

UB Academy đào tạo trực tiếp phần kiến thức thi tuyển mà rất nhiều Ứng viên e ngại, đó chính là “Tiếng Anh”. Nội dung Kiến thức được Tổng hợp & Xây dựng theo format:

 • Tổng hợp các Kiến thức trọng tâm thường gặp trong Đề thi
 • Tài liệu Trắc nghiệm nghiệp vụ được biên soạn theo các nội dung CHẮC CHẮN THI
 • Giải đáp trực tiếp đề thi trong 4 năm gần nhất (cập nhật đề thi đến năm 2021)
 • Hệ thống câu hỏi ôn tập bố cục theo từng phần tương ứng

Lưu ý: UB Academy cam kết đào tạo từ trình độ MẤT GỐC Tiếng Anh, đảm bảo Đủ vượt qua 50% mức điểm An toàn của Vòng 1.

HỌC PHẦN 3: NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH: CÁC LUẬT QUAN TRỌNG (16 BUỔI)

   VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN:

   • (Hệ thống Kiến thức) Kế toán Ngân sách Nhà nước
   • (Hệ thống Kiến thức) Nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
   • (Hệ thống Kiến thức) Kế toán Quản trị công
   • (Hệ thống Kiến thức) Tổ chức công tác Kế toán công
   • (Văn bản Pháp luật) Luật kế toán số 14/VBHN-VPQH năm 2019. (Thi tuyển năm 2017)
   • (Văn bản Pháp luật) Nghị định số 174/2016/ND-CP hướng dẫn về Luật kế toán
   • (Văn bản Pháp luật) Luật ngân sách số 83/2015/QH13 năm 2015 (Thi tuyển năm 2017)
   • (Văn bản Pháp luật) Nghị định số 163/2016/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước (Thi tuyển năm 2017)
   • (Văn bản Pháp luật) Thông tư 08/2013/TT – BTC hướng dẫn thực hiện Kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Nghiệp vụ Kho bạc
   • (Văn bản Pháp luật) Nghị định 25/2017/ND-CP về Báo cáo Tài chính nhà nước (Thi tuyển năm 2017)
   • (Văn bản tham khảo) Luật quản lý nợ công
   • (Văn bản tham khảo) Chuẩn mực kế toán công quốc tế
   • (Văn bản tham khảo) Chế độ kế toán NSNN
   • (Văn bản tham khảo) Công văn 388/CV – KBNN
   • (Văn bản tham khảo) Quyết định 1544/2014/QĐ-BTC về chế độ kế toán nghiệp vụ thuế nội địa tại cơ quan thuế;
   • (Văn bản tham khảo) Thông tư 212/2014/TT-BTC về chế độ kế toán nghiệp vụ thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu;
   • (Văn bản tham khảo) Thông tư 174/2015/TT-BTC về chế độ kế toán nghiệp vụ thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu; (thông tư thay thế thông tư 212/2014/TT-BTC)

   Phần kiến thức về Nghiệp vụ bao hàm các Nội dung điều hành chung của Hải quan kết hợp các văn bản điều chỉnh hoạt động của Doanh nghiệp.

   Tất cả các buổi học đều bao gồm Đề thi + Bài học + Kiến thức tổng quan & các nội dung Tổng ôn tập, có sự kèm cặp Hỗ trợ TRỰC TIẾP của Giảng viên.

   HỌC PHẦN 4: GIẢI MẪU ĐỀ THI TRỰC TIẾP CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRONG 4 NĂM GẦN NHẤT

   Học viên sẽ tham gia các buổi thi trực tiếp do UB Academy tổ chức, được biên soạn trực tiếp từ nội dung thi THỰC TẾ của  Kho bạc Nhà nước từ năm 2016.

   Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

   • Đường truyền internet tốc độ ổn định
   • Phương tiện học (Máy tính, Laptop, Ipad, Smartphone)
   • Sách bút ghi chép
   • Không gian yên tĩnh, tập trung

   Kiến thức mục tiêu

   • Ôn tập trọng tâm, cô đọng
   • Hệ thống kiến thức chọn lọc sát nhất với thi tuyển Kho bạc nhà nước 2021
   • Nắm chắc nội dung thi tuyển 2 vòng

   Chương trình học

   About teacher

   UB Academy

   UB Academy Giảng viên - Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính


   Đánh giá

   5.0

   1 đánh giá

   1 0

   2 0

   3 0

   4 0

   5 1

   Danh sách đánh giá