Phân tích dữ liệu

Danh mục bao gồm các khoá học về tin học văn phòng, tin học dành cho sinh viên & các khoá học phân tích dữ liệu từ cơ bản đến chuyên sâu.

Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Nâng cao
star star star star star
play_circle_outline 61 bài học
Học VBA Excel qua 100 ví dụ – Cơ bản
star_border star_border star_border star_border star_border
play_circle_outline 136 bài học
Học Excel cho người mới bắt đầu
star_border star_border star_border star_border star_border
play_circle_outline 71 bài học
Học SQL xử lý, phân tích dữ liệu – Chuyên sâu
star star star star star
play_circle_outline 22 bài học
Excel Basic Class For Banking
star star star star star
play_circle_outline 66 bài học
Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel
star_border star_border star_border star_border star_border
play_circle_outline 88 bài học
Làm báo cáo Dashboard, báo cáo quản trị trên Excel
star_border star_border star_border star_border star_border
play_circle_outline 207 bài học
Excel ứng dụng cho người đi làm
star_border star_border star_border star_border star_border
play_circle_outline 106 bài học
Sắp xếp theo
Danh mục con
Khóa học bán chạy
star star_border