Kỹ thuật phân biệt "Tiền thật - Tiền giả" dành cho Giao dịch viên Ngân hàng

  • (4.6)
    12 Đánh giá
  • 1164 học viên

  • 08-11-2022


Khoá học bao gồm:

3 bài giảng chất lượng cao (gồm video, tài liệu và bài tập)


Giảng viên:

UB Academy Giảng viên - Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính

Giới thiệu chung

Đây là khóa học miễn phí theo tiêu chí chia sẻ kiến thức cho Cộng đồng.

Khóa học được trình bày bởi Chuyên gia đến từ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thông (Agribank) cùng FRT.

Khóa học ngắn, trang bị các kiến thức cơ bản nhằm mục đích giúp người học nhận biết những dấu hiệu tiền giả cơ bản. Trên cơ sở đó, người học có thể tự phòng ngừa rủi ro cho bản thân trong quá trình giao dịch bằng tiền mặt.

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

  • Đường truyền mạng internet ổn định

Kiến thức mục tiêu

  • Nắm được quy định, tiêu chuẩn về tiền
  • Có khả năng phân biệt cơ bản tiền thật - giả bằng mắt thường

Chương trình học

About teacher

UB Academy

UB Academy Giảng viên - Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính


Đánh giá

4.6

12 đánh giá

1 0

2 0

3 2

4 1

5 9

Danh sách đánh giá