10 kết quả với từ khóa: “quản trị”

Làm báo cáo Dashboard, báo cáo quản trị trên Excel

1,936,000 đ

Quản lý dữ liệu và làm báo cáo với Excel

1,136,000 đ

Kỹ năng quản lý thời gian

Kỹ năng quản lý thời gian

(0.0)
(0)

Đang chờ học viên

Me Academy

Me Academy Trung tâm đào tạo và phát triển kỹ năng ME Academy

Miễn phí

BIDV Test - Quản lý Khách hàng

BIDV Test - Quản lý Khách hàng

(0.0)
(0)

2 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

1,680,000 đ

BIDV Faster 2019 - Quản lý Khách hàng

BIDV Faster 2019 - Quản lý Khách hàng

(5.0)
(1)

24 học viên

UB Academy

UB Academy Giảng viên

1,600,000 đ

BIDV Cấp tốc Đợt 2/2018 - Quản lý Khách hàng

1,600,000 đ

BIDV Intensive Đợt 1/2019 - Quản lý Khách hàng

1,680,000 đ

Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân

Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân

(0.0)
(0)

3 học viên

Me Academy

Me Academy Trung tâm đào tạo và phát triển kỹ năng ME Academy

499,000 đ