CVCC Tiền gửi - DA Core Banking - DXNB

Admin

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Xây dựng tài liệu yêu cầu:

 • Nghiên cứu các văn bản pháp luật, văn bản MSB về nghiệp vụ tiền gửi

 • Trao đổi với bộ phận Phát triển sản phẩm của các Ngân hàng chuyên doanh để nắm bắt nhu cầu sản phẩm tiền gửi và dịch vụ đi kèm

 • Đề xuất giải pháp về hệ thống để thiết kế sản phẩm tiền gửi tối ưu

 • Xây dựng tài liệu yêu cầu về sản phẩm tiền gửi

 • Nghiên cứu các giải pháp của nhà thầu dự án Newcore để nắm bắt hiểu rõ các tính năng sẵn có của giải pháp cũng như tính năng có thể phát triển, tùy biến của hệ thống ứng dụng

2. Kiểm thử hệ thống:

 • Xây dựng kịch bản kiểm thử các tính năng của hệ thống về sản phẩm tiền gửi đảm bảo kiểm thử được tối đa các tình huống

 • Thực hiện kiểm thử hệ thống

 • Phối hợp với nhà thầu để xử lý các lỗi hệ thống

3. Triển khai:

 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn người sử dụng

 • Tổ chức đào tạo người sử dụng

 • Phối hợp với NHCD, Bộ phận khác của dự án để chuyển đổi số liệu từ Core cũ sang Core mới

 • Xử lý các vấn đề phát sinh sau khi triển khai (nếu có)

4. Các nhiệm vụ khác được giao: Theo sự phân công của Trưởng team Tiền gửi

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Trình độ:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế

 • Ngoại ngữ: Cấp độ 3 (Toeic 450-650 hoặc tương đương) - Có khả năng hiểu & giao tiếp tiếng Anh Khá

 • Tin học văn phòng: Thành thạo tin học văn phòng  (Word, excel, powerpoint, microsoft project…)

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn tối thiểu: 3 năm trong lĩnh vực Ngân hàng

 • Bắt buộc/Ưu tiên: Có kinh nghiệm đã từng tham gia dự án Corebanking hoặc đã/đang công tác tại bộ phận Phát triển/xây dựng/thiết kế sản phẩm tiền gửi cho ngân hàng sử dụng Core của nhà thầu

3. Kiến thức:

 • Hiểu biết sâu rộng về các nghiệp vụ ngân hàng, phần mềm ứng dụng trong ngân hàng.

 • Ưu tiên có hiểu biết/kinh nghiệm đối với hệ thống Corebanking.

​4. Kỹ năng/Khả năng:

- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm

 • Khả năng chủ động trong công việc

 • Gắn bó với tổ chức                

- Năng lực chung: 

 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

 • Khả năng thích nghi

 • Khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả

- Năng lực chuyên môn: 

 • Khả năng tư duy logic

 • Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức

 • Khả năng đàm phán

 • Khả năng làm việc hiệu quả trong sự thay đổi

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức

 • Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc

 • Khả năng nghiên cứu, phân tích

 • Khả năng triển khai các dự án phần mềm ứng dụng

5. Các yêu cầu khác


Bài viết liên quan