Đại diện Đơn vị kinh doanh Back-end - DF - DXNB

Admin

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Vai trò:

 • Tham gia từ đầu Giai đoạn thiết kế

 • Cung cấp Góc nhìn của nhân viên back-end về các hành trình cụ thể

 • Xác định, làm rõ và hỗ trợ việc xác định mức độ ưu tiên của các vấn đề bất cập mà nhân viên back-end gặp phải sau mỗi bước của hành trình được xác định trước (liên quan đến chính sách, quy trình, hệ thống và hợp tác)

 • Thẩm định giải pháp hỗ trợ nhân viên back-end

 • Hỗ trợ việc kiểm thử và cải tiến các giải pháp trong giai đoạn thử nghiệm và triển khai nhân rộng

2. Trách nhiệm:

 • Chịu trách nhiệm về việc xác định, sắp xếp thứ tự ưu tiên của những vấn đề bất cập mà nhân viên back-end gặp phải

 • Chịu trách nhiệm thẩm định các giải pháp để hỗ trợ nhân viên back-end, nâng cao hiệu quả vận hành & giảm thời gian xử lý

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết sâu sắc về các hoạt động hàng ngày của bộ phận back end; có kinh nghiệm làm việc ở nhiều bộ phận là một lợi thế (khởi tạo khoản vay, rà soát/thẩm định, xác thực, tiếp nhận)

 • Có hiểu biết sâu sắc về cách quy trình back-end (nhận từ tuyến đầu) được thực hiện từ đầu đến cuối (hoặc ở mức tối thiểu: có góc nhìn rõ ràng về người phụ trách đối với phần còn lại của quy trình)

Có kiến thức và kỹ năng sau đây là một lợi thế:

 • Có kinh nghiệm trong các dự án trước về cải thiện hoạt động back-end

 • Có kiến thức về các dự án back-end trước đây và hiện tại của MSB, có thể thảo luận về mức độ hiệu quả và rút ra bài học để cải thiện trong tương lai


Bài viết liên quan