UB Advisor

Đang cập nhật

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng Tài chính UB Academy được thành lập từ năm 2011. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nghiệp vụ Ngân hàng, cùng đội ngũ chuyên gia trẻ, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm và mô hình đào tạo chuẩn Quốc tế - đến năm 2016, Trung tâm đã đào tạo thành công hơn 5.000 học viên chất lượng cao.Học viên của Trung tâm hiện đều đang làm việc tại hầu hết các Ngân hàng lớn trong và ngoài nước.
  • Khóa học

    2

  • Bài viết

    0