UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    61

  • Bài viết

    0

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính

(0.0)
(0)

Đang chờ học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,200,000 VND

Vietcombank Phỏng vấn - Học tủ

Vietcombank Phỏng vấn - Học tủ

(0.0)
(0)

13 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,250,000 VND

Vietcombank Phỏng vấn Tiếng Anh 2019

Vietcombank Phỏng vấn Tiếng Anh 2019

(0.0)
(0)

29 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

2,500,000 VND

Vietcombank Học tủ

Vietcombank Học tủ

(5.0)
(2)

63 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,450,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội 2019(VBSP)

4,500,000 VND

Vietcombank Peaking - Cán bộ Kế toán

Vietcombank Peaking - Cán bộ Kế toán

(5.0)
(1)

39 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,200,000 VND

Vietcombank Peaking - Cán bộ Khách hàng

Vietcombank Peaking - Cán bộ Khách hàng

(5.0)
(3)

49 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,200,000 VND

Vietcombank 700 – Công phá Tiếng Anh

Vietcombank 700 – Công phá Tiếng Anh

(0.0)
(0)

49 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,500,000 VND

Vietcombank Plus – Luyện Tiếng Anh thi Vietcombank

3,500,000 VND

Vietcombank Upper 2019 - Giao dịch viên/Kế toán

4,200,000 VND

Vietcombank Upper 2019 - Quan hệ Khách hàng

Vietcombank Upper 2019 - Quan hệ Khách hàng

(5.0)
(2)

49 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,200,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP)

4,000,000 VND