UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    54

  • Bài viết

    0

Vietcombank Plus – Luyện Tiếng Anh thi Vietcombank

3,500,000 VND

Vietcombank Upper 2019 - Giao dịch viên/Kế toán

4,200,000 VND

Vietcombank Upper 2019 - Quan hệ Khách hàng

Vietcombank Upper 2019 - Quan hệ Khách hàng

(5.0)
(2)

47 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,200,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP)

4,000,000 VND

BIDV Học tủ – Cam kết TRÚNG TỦ Phỏng vấn

890,000 VND

BIDV Phỏng vấn 2019

BIDV Phỏng vấn 2019

(5.0)
(1)

144 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,300,000 VND

Agribank Phỏng vấn 2019

Agribank Phỏng vấn 2019

(5.0)
(1)

20 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,300,000 VND

Agribank Cấp tốc 2019 – Cán bộ Kế toán

Agribank Cấp tốc 2019 – Cán bộ Kế toán

(5.0)
(1)

60 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,000,000 VND

Agribank Cấp tốc 2019 – Cán bộ Tín dụng

Agribank Cấp tốc 2019 – Cán bộ Tín dụng

(5.0)
(1)

57 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,000,000 VND

BIDV Học tủ - Học Trọng tâm - Ăn Chắc điểm

1,050,000 VND

BIDV Faster 2019 - Quản lý Khách hàng

BIDV Faster 2019 - Quản lý Khách hàng

(5.0)
(1)

24 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,000,000 VND