UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    44

  • Bài viết

    0

BIDV Học tủ - Học Trọng tâm - Ăn Chắc điểm

1,050,000 VND

BIDV Faster 2019 - Quản lý Khách hàng

BIDV Faster 2019 - Quản lý Khách hàng

(5.0)
(1)

24 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,000,000 VND

VietinBank Cấp tốc đợt 2/2019

VietinBank Cấp tốc đợt 2/2019

(5.0)
(1)

21 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,300,000 VND

Vietcombank Thần Tốc - Cán bộ Giao dịch viên/Ngân quỹ

3,600,000 VND

Vietcombank Thần tốc - Cán bộ Khách hàng

Vietcombank Thần tốc - Cán bộ Khách hàng

(5.0)
(1)

17 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,600,000 VND

BIDV Intensive 2019 - Giao dịch viên

BIDV Intensive 2019 - Giao dịch viên

(5.0)
(1)

100 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,000,000 VND

BIDV Intensive 2019 - Quản lý Khách hàng

BIDV Intensive 2019 - Quản lý Khách hàng

(5.0)
(1)

227 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,000,000 VND

Vietcombank Cấp tốc 2019 - Giao dịch viên/Kế toán

4,000,000 VND

Vietcombank Cấp tốc 2019 - Quan hệ Khách hàng

4,000,000 VND

BIDV Faster

BIDV Faster

(0.0)
(0)

2 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

2,450,000 VND

VietinBank Cấp tốc 2019 - Vị trí Giao dịch viên/Kế toán

3,300,000 VND