UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    61

  • Bài viết

    0

BIDV Phỏng vấn 2019

BIDV Phỏng vấn 2019

(5.0)
(1)

145 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,300,000 VND

Agribank Phỏng vấn 2019

Agribank Phỏng vấn 2019

(5.0)
(1)

20 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,300,000 VND

Agribank Cấp tốc 2019 – Cán bộ Kế toán

Agribank Cấp tốc 2019 – Cán bộ Kế toán

(5.0)
(1)

61 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,000,000 VND

Agribank Cấp tốc 2019 – Cán bộ Tín dụng

Agribank Cấp tốc 2019 – Cán bộ Tín dụng

(5.0)
(1)

58 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,000,000 VND

BIDV Học tủ - Học Trọng tâm - Ăn Chắc điểm

1,050,000 VND

BIDV Faster 2019 - Quản lý Khách hàng

BIDV Faster 2019 - Quản lý Khách hàng

(5.0)
(1)

24 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,000,000 VND

VietinBank Cấp tốc đợt 2/2019

VietinBank Cấp tốc đợt 2/2019

(5.0)
(1)

28 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,300,000 VND

Vietcombank Thần Tốc - Cán bộ Giao dịch viên/Ngân quỹ

3,600,000 VND

Vietcombank Thần tốc - Cán bộ Khách hàng

Vietcombank Thần tốc - Cán bộ Khách hàng

(5.0)
(1)

17 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,600,000 VND

BIDV Intensive 2019 - Giao dịch viên

BIDV Intensive 2019 - Giao dịch viên

(5.0)
(1)

111 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,000,000 VND

BIDV Intensive 2019 - Quản lý Khách hàng

BIDV Intensive 2019 - Quản lý Khách hàng

(5.0)
(1)

231 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,000,000 VND