UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    39

  • Bài viết

    0

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính 2019

4,200,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP)

4,000,000 VND

Easy Bankers Online - Chuyên đề Hỗ trợ Tín dụng

4,200,000 VND

Easy Bankers Online - Chuyên đề Thanh toán Quốc tế

4,200,000 VND

Easy Bankers Online - Chuyên đề Giao dịch viên

4,200,000 VND

Hướng dẫn đọc Báo cáo Tài chính - TS. Lê Thẩm Dương

Miễn phí

Easy Bankers Online - Chuyên đề Quan hệ Khách hàng

4,200,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Hỗ trợ Tín dụng

4,200,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Thanh toán Quốc tế

4,200,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Giao dịch viên

4,200,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Quan hệ Khách hàng

4,200,000 VND