UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    34

  • Bài viết

    0

Easy Bankers 2019 Online - Chuyên đề Giao dịch viên

2,600,000 VND

Hướng dẫn đọc Báo cáo Tài chính - TS. Lê Thẩm Dương

Miễn phí

Easy Bankers 2019 Online - Chuyên đề Quan hệ Khách hàng

3,600,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Hỗ trợ Tín dụng

4,200,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Thanh toán Quốc tế

4,200,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Giao dịch viên

4,200,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Quan hệ Khách hàng

4,200,000 VND

Easy Bankers - Chuyên viên Thanh toán Quốc tế

Easy Bankers - Chuyên viên Thanh toán Quốc tế

(4.0)
(2)

156 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,200,000 VND

Easy Bankers - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng (Offline)

4,200,000 VND

Easy Bankers - Giao dịch viên (Học trực tuyến - Online)

3,800,000 VND

Easy Bankers - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng (Học Online)

3,800,000 VND