UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    103

  • Bài viết

    0

Giải Đề thi thực tế Vietcombank 2019

Giải Đề thi thực tế Vietcombank 2019

(5.0)
(2)

50 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,400,000 VND

Big4 Plus – Luyện Tiếng Anh thi Big4 năm 2019

3,200,000 VND

Easy Big4 - chuyên đề Giao dịch viên 2019

Easy Big4 - chuyên đề Giao dịch viên 2019

(5.0)
(1)

59 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,200,000 VND

Easy Big4 - chuyên đề Quan hệ Khách hàng 2019

4,200,000 VND

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính 2019

4,200,000 VND

Vietcombank Phỏng vấn - Học tủ Đợt 2/2019

1,250,000 VND

Vietcombank Phỏng vấn Tiếng Anh Đợt 3/2019

Vietcombank Phỏng vấn Tiếng Anh Đợt 3/2019

(5.0)
(1)

29 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

2,500,000 VND

Vietcombank Học tủ Đợt 2/2019

Vietcombank Học tủ Đợt 2/2019

(5.0)
(2)

64 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,450,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội 2019 (VBSP)

4,500,000 VND

Vietcombank Peaking - Cán bộ Kế toán Đợt 2/2019

4,200,000 VND