UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    34

  • Bài viết

    0

Big4 Foundation 2019 - chuyên đề Quan hệ Khách hàng

4,200,000 VND

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính

2,900,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Hỗ trợ Tín dụng

4,200,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Thanh toán Quốc tế

4,200,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Giao dịch viên

4,200,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Quan hệ Khách hàng

4,200,000 VND

Easy Bankers - Chuyên viên Thanh toán Quốc tế

Easy Bankers - Chuyên viên Thanh toán Quốc tế

(4.0)
(2)

154 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,200,000 VND

Easy Bankers - Giao dịch viên (Học trực tuyến - Online)

3,800,000 VND

Phân tích Báo cáo Tài chính Doanh nghiệp Cơ bản

Miễn phí

Kế toán doanh nghiệp cơ bản (Dành cho người mất gốc)

Miễn phí