UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    84

  • Bài viết

    0

Luyện thi Vietcombank - Trụ sở chính (Hội sở)

3,200,000 VND

VietinBank cấp tốc - Vị trí Quan hệ Khách hàng

3,500,000 VND

VietinBank cấp tốc - Vị trí Giao dịch viên

VietinBank cấp tốc - Vị trí Giao dịch viên

(0.0)
(0)

160 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,500,000 VND

BIDV Học Tủ - Cam kết Chắc chắn Trúng tủ thi BIDV

2,200,000 VND

Luyện thi Ngân hàng Nhà Nước

Luyện thi Ngân hàng Nhà Nước

(5.0)
(8)

214 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,200,000 VND

Luyện Tiếng Anh thi Nâng ngạch BIDV

Luyện Tiếng Anh thi Nâng ngạch BIDV

(5.0)
(2)

222 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,290,000 VND

Luyện thi Cấp tốc BIDV - Chuyên đề Quan hệ Khách hàng

3,500,000 VND

Luyện Phỏng vấn Vietcombank

Luyện Phỏng vấn Vietcombank

(5.0)
(3)

501 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,980,000 VND

Luyện Phỏng vấn VietinBank vị trí Giao dịch viên

1,980,000 VND

Luyện Phỏng vấn VietinBank vị trí Quan hệ Khách hàng

1,980,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Vietcombank

Luyện thi Cấp tốc Vietcombank

(4.7)
(3)

474 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,500,000 VND