UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    103

  • Bài viết

    0

Vietcombank Peaking - Cán bộ Khách hàng Đợt 2/2019

4,200,000 VND

Vietcombank 700 – Công phá Tiếng Anh 2019

Vietcombank 700 – Công phá Tiếng Anh 2019

(0.0)
(0)

50 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,500,000 VND

Vietcombank Plus – Luyện Tiếng Anh thi Vietcombank Đợt 1/2019

3,500,000 VND

Vietcombank Upper - Giao dịch viên/Kế toán Đợt 1/2019

4,200,000 VND

Vietcombank Upper - Quan hệ Khách hàng Đợt 1/2019

4,200,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP)

4,000,000 VND

BIDV Phỏng vấn 2019

BIDV Phỏng vấn 2019

(5.0)
(1)

156 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

2,500,000 VND

Agribank Phỏng vấn Đợt 1/2019

Agribank Phỏng vấn Đợt 1/2019

(5.0)
(1)

20 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,300,000 VND

Agribank Cấp tốc Đợt 1/2019 – Cán bộ Kế toán

4,200,000 VND

Agribank Cấp tốc Đơt 1/2019 – Cán bộ Tín dụng

4,200,000 VND

BIDV Học tủ 2018 - Học Trọng tâm - Ăn Chắc điểm

1,050,000 VND