UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    103

  • Bài viết

    0

BIDV Faster 2019 - Quản lý Khách hàng

BIDV Faster 2019 - Quản lý Khách hàng

(5.0)
(1)

24 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

4,000,000 VND

VietinBank Cấp tốc Đợt 2/2019

VietinBank Cấp tốc Đợt 2/2019

(5.0)
(1)

29 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,300,000 VND

BIDV Intensive Đợt 1/2019 - Quản lý Khách hàng

4,200,000 VND

Vietcombank Cấp tốc 2019 - Quan hệ Khách hàng

4,000,000 VND

BIDV Faster

BIDV Faster

(0.0)
(0)

2 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

2,450,000 VND

VietinBank Cấp tốc 2019 - Vị trí Giao dịch viên/Kế toán

3,300,000 VND

VietinBank Cấp tốc 2019 - Vị trí Quan hệ Khách hàng

3,300,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội 2019

4,200,000 VND

Agribank Cấp tốc 2019

Agribank Cấp tốc 2019

(5.0)
(2)

30 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

3,400,000 VND

Easy Bankers 2019 Online - Chuyên đề Hỗ trợ Tín dụng

4,200,000 VND