UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    73

  • Bài viết

    0

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính 2019

2,340,000 VND

Vietcombank Học tủ Đợt 1/2020

Vietcombank Học tủ Đợt 1/2020

(5.0)
(2)

186 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,190,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP)

3,000,000 VND

Luyện Phỏng vấn BIDV 2020

Luyện Phỏng vấn BIDV 2020

(5.0)
(1)

205 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,900,000 VND

Agribank Cấp tốc Đợt 1/2019 – Cán bộ Kế toán

2,680,000 VND

Agribank Cấp tốc Đơt 1/2019 – Cán bộ Tín dụng

2,680,000 VND

BIDV Học tủ 2018 - Học Trọng tâm - Ăn Chắc điểm

780,000 VND

Luyện thi Ngân hàng TMCP Online - Vị trí Giao dịch viên

1,680,000 VND

Luyện thi Ngân hàng TMCP Online - Vị trí Quan hệ Khách hàng

1,680,000 VND

Big4 Foundation 2019 - chuyên đề Giao dịch viên/Kế toán

2,880,000 VND