UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    85

  • Bài viết

    0

BIDV Intensive Đợt 2/2019 - Chuyên đề Quản lý Khách hàng

2,880,000 VND

Luyện Phỏng vấn Tiếng Anh thi Vietcombank Đợt 4/2019

1,000,000 VND

Giải Đề thi thực tế Vietcombank năm 2020

Giải Đề thi thực tế Vietcombank năm 2020

(5.0)
(2)

164 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,690,000 VND

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính 2019

2,340,000 VND

Vietcombank Học tủ 2020

Vietcombank Học tủ 2020

(5.0)
(3)

448 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,590,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội 2020

2,880,000 VND

Vietcombank Cấp tốc - Đợt 3/2020

Vietcombank Cấp tốc - Đợt 3/2020

(5.0)
(2)

177 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

2,880,000 VND

Luyện thi Cấp tốc Ngân hàng Chính sách Xã hội (VBSP)

3,000,000 VND

Luyện Phỏng vấn BIDV 2021

Luyện Phỏng vấn BIDV 2021

(5.0)
(2)

453 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,900,000 VND

Agribank Phỏng vấn Đợt 1/2020

Agribank Phỏng vấn Đợt 1/2020

(5.0)
(1)

44 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,800,000 VND