UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    73

  • Bài viết

    0

Big4 Foundation 2019 - chuyên đề Quan hệ Khách hàng

2,880,000 VND

Luyện thi Ngân hàng TMCP Offline - Hỗ trợ Tín dụng

1,680,000 VND

Luyện thi Ngân hàng TMCP Online - Thanh toán Quốc tế

2,600,000 VND

Luyện thi Ngân hàng TMCP Offline  - Giao dịch viên

1,680,000 VND

Luyện thi Ngân hàng TMCP Offline - Quan hệ Khách hàng

1,680,000 VND

Luyện thi Ngân hàng TMCP Online - Giao dịch viên

1,688,000 VND