UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    100

  • Bài viết

    0

VietinBank Cấp tốc - Vị trí Quan hệ Khách hàng

2,200,000 VND

Vietcombank Siêu tốc 2018 - Cán bộ Ngân quỹ

Vietcombank Siêu tốc 2018 - Cán bộ Ngân quỹ

(0.0)
(0)

Đang chờ học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,900,000 VND

Vietcombank Siêu tốc - Cán bộ Kế toán 2018

Vietcombank Siêu tốc - Cán bộ Kế toán 2018

(0.0)
(0)

36 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

1,900,000 VND

Vietcombank Siêu tốc 2018 - Cán bộ Khách hàng

1,900,000 VND

Vietcombank Pro 2018 - Cán bộ Giao dịch viên/Kế toán

2,200,000 VND

Vietcombank Pro 2018 - Cán bộ Khách hàng

Vietcombank Pro 2018 - Cán bộ Khách hàng

(0.0)
(0)

1 học viên

UB Academy

UB Academy Đang cập nhật

2,200,000 VND

Banking Workshop - Phân tích Báo cáo Tài chính 2018

2,900,000 VND

Vietcombank Cấp tốc - Quan hệ Khách hàng (Học phần 1 & 2)

2,450,000 VND