UB Academy

Đang cập nhật

Hãy chia sẻ đôi chút về bản thân của bạn
  • Khóa học

    100

  • Bài viết

    0

Vietcombank Advance - Quan hệ Khách hàng (Học phần 1)

1,950,000 VND

Vietcombank Advance - Quan hệ Khách hàng (Học phần 1 & 2)

2,450,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Hỗ trợ Tín dụng

4,200,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Thanh toán Quốc tế

4,200,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Giao dịch viên

4,200,000 VND

Easy Bankers tại Hà Nội & TP.HCM - Quan hệ Khách hàng

4,200,000 VND

Big4 Premium - Luyện Thi vào Ngân hàng Big4 - GDV

3,600,000 VND

Big4 Premium - Luyện Thi vào Ngân hàng Big4 - QHKH

3,600,000 VND