Hướng dẫn học tập hiệu quả với Hệ thống học tập UB.NET

Để việc học tập hiệu quả hơn với hệ thống học tập trực tuyến UB.NET, học viên vui lòng theo dõi những hướng dẫn cơ bản dưới đây.

Kiểm tra các khoá học đã mua và tiến độ học tập

Để kiểm tra các khoá học đã mua, học viên truy cập đường dẫn: https://lms.ub.net/customer/danh-sach-khoa-hoc 

Danh sách khoá học đã mua sẽ hiển thị như hình bên dưới. Trường hợp khoá học chưa kích hoạt học viên vui lòng kiểm tra email (nếu đã được xác nhận thanh toán thành công) để kích hoạt khoá học theo hướng dẫn tại đây.

Tại thư mục này, học viên đồng thời kiểm tra được tiến độ học tập của mình. Lưu ý, tất cả các khoá học chỉ thật sự có hiệu quả khi học viên thực hiện nghiêm túc lộ trình các bài giảng đã được xây dựng. Hãy duy trì tỷ lệ học tập từ 90% trở lên cho mỗi khoá học để đạt hiệu quả tốt nhất.

Cũng tại tác vụ này, học viên có thể theo dõi các bài kiểm tra đã làm. Lưu ý, các bài kiểm tra hầu hết đều có chế độ làm đi làm lại nhiều lần, hãy luyện tập chúng thường xuyên, vì các bài kiểm tra đề đựa xây dựng dựa trên tài liệu/đề thi thực tế. 

Hướng dẫn sử dụng các tính năng của bài học

Để học từng khoá học, học viên tiếp tục truy cập mục Danh sách Khoá học (như hình bên dưới) và nhấn vào Tên khoá học để bắt đầu học.

Khi khoá học hiện ra, cấu trúc cơ bản của tất cả các khoá sẽ như sau:

Khu vực màn hình chính (1): Chứa nội dung video, file PDF, văn bản hoặc Bài kiểm tra

Khu vực thanh tác vụ (2): Chứa các phím chức năng hỗ trợ học tập, trong đó cụ thể như sau:

  • Nút < PREV: Dùng để quay lại bài học trước
  • Nút NEXT > : Dùng để đi tới bài học tiếp theo
  • Nút 3 chấm, 3 gạch: Dùng để xem Danh sách bài học
  • Nút biểu tượng Ghi chú: Dùng để xem nội dung dặn dò liên quan đến bài học của Giảng viên (nếu có)
  • Nút biểu tượng hình bút: Dùng để truy cập chức năng ghi chú, học viên có thể vừa học, vừa ghi chú những nội dung trọng tâm của bài giảng mà không cần dùng thêm giấy/bút - vừa tiết kiệm vừa dễ theo dõi khi học.

Khu vực Danh sách bài học (3): Chứa danh sách các bài học của khoá học

Học viên có thể lựa chọn học lần lượt bằng cách nhấn nút NEXT > hoặc học có chọn lựa bằng cách kéo xuống khu vực số 3, bấm vào chương và mở ra các bài học muốn học

Khóa học bán chạy
star star_border