E3 - Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp (Chương trình thuộc 3T)

Khóa học phù hợp cho các ứng viên tham gia kỳ thi tuyển dụng vị trí Quan hệ khách hàng/Tín dụng vào hệ thống Ngân hàng thương mại.
Bạn sẽ học được những gì ?
 • check Hiểu biết các khoản mục bảng Cân đối kế toán, phương pháp tính toán và đánh giá dòng tiền, thẩm định dự án đầu tư
 • check Liên hệ thực tế qua case-study Ngân hàng/Doanh nghiệp/Cá nhân
 • check Thực hành câu hỏi trắc nghiệm
Chương trình học
lock lock_open

Tham dự khoá học

Xem nội dung bài học

Khóa học bao gồm 203 bài giảng, 40 quiz, 16 học liệu chất lượng cao

Yêu cầu tư vấn

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhậpngay

hoặc

Yêu cầu tư vấn khóa học

Chỉ cần yêu cầu, Chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn miễn phí

Giới thiệu khoá học

Học phần bao gồm những kiến thức trọng tâm về phần Bộ môn Tài chính doanh nghiệp:

 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Chỉ số phân tích tài chính
 • Tài trợ dự án đầu tư
 • Quản lý tài sản cố định
 • Luật Doanh nghiệp
 • Bài tập quy đổi dòng tiền
 • Bài tập chỉ số tài trợ dự án
 • Bài tập thẩm định dự án đầu tư
   
 • Học viên thành công
  Chương trình học
  Đánh giá, Phản hồi
  star star_border

  star star_border
  star star_border

  Hỏi/Đáp khóa học
  Khóa học liên quan
  star star_border
  play_circle_outline